Español   Euskera   

Izadi Laborategia S.L. - Uren analitika

Uren analitika

Ur mota guztien analisi fisiko-kimikoak eta mikrobiologikoak burutzen ditugu. Horretaz gain, beharrezkoa denean ere, gure teknikoek laginak “in situ” hartzen dituzte.

Kontsumo-uren analitika: edateko onak diren ala ez jakiteko kontsumorako uren analisia egiten dugu: sareko urarenak (hainbat udaletan), iturrienak, etab.

Hondakin-uren analisia: giza-jardueraren ondorioz (lantegietan, batez ere) sortzen diren hondakin-uren analisi fisiko-kimiko eta mikrobiologikoa.


Bainurako uren analisia: igerilekuetako urak eta bainuetxeetakoak ere aztertzen ditugu.
Izadi Laborategia S.L.