Español   Euskera   

Izadi Laborategia S.L. - Instalazioen kontrol mikrobiologikoa

Instalazioen kontrol mikrobiologikoa

Elikagaien industrietan, klinika eta ospitaleetan… funtsezkoa da instalazio eta ekipoen kutsadura mikrobiologikoa ahalik eta gehien gutxitzea.

Gure laborategian neurketa mikrobiologiko hori ere burutzen dugu.
Izadi Laborategia S.L.