Español   Euskera   

Izadi Laborategia S.L. - Gure bezeroak

Gure bezeroak

  • Polikiroldegiak: Gipuzkoa eta Bizkaiko 20 polikiroldegi baino gehiagorekin lan egiten dugu, gure zerbitzu analitikoak eta gure aholkularitza eskainiz

  • Desinfekzio-enpresak: zerbitzu analitikoa ematen diegu, batik bat Legionellaren analisia.

  • Bainuetxeak: bainatzeko uren analitika, Legionellaren bilaketa eta/edo janarien analisia eskatzen dizkigute bezero hauek.

  • Janari-industriak: mota guztietako janariak ekoiztu/eraldatu egiten dituztenak. Zerbitzu analitikoa, aholkularitza, formazioa eta autokontrol-planen ezarpena eta segimendua eskaintzen dizkiegu.

  • Udalak: hainbat udal txikitan sareko uraren analisia egiten dugu.

  • Hotelak eta nekazal-turismoak: ur-analisiak, Legionella, janarien kontrola.

  • Zahar egoitzak: Legionellaren bilaketa.

  • Ospitale eta klinikak: Legionellaren bilaketa eta instalazioen kontrol mikrobiologikoa.

  • Jatetxeak: HACCP sistemaren ezarpena eta segimendua.

Hiltegiak: HACCP sistemaren ezarpena eta segimendua.

Izadi Laborategia S.L.
Izadi Laborategia S.L.