Español   Euskera   

Izadi Laborategia S.L. - Formazioa

Formazioa

Heziketa da gure laborategiak duen beste lan-arlo bat. Analisi mikrobiologikoaz eta aholkularitzaz gain, manipulatzaileen ikastaroekin elikagaien enpresei eta ikastaroa egin beharko lukeen edozein profesionali zerbitzu osoa eta integrala eskaintzen diegu. Janarien erabilera zuzenak produktu bukatuaren kalitate mikrobiologikoa bermatuko du. Horregatik, Osasun agintariek janari industriei elikagaien manipulatzaileen heziketa ezartzen diete.
Izadi Laborategia S.L. salón de formación